• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

1% podatku zostaw w Kielcach!

1% podatku zostaw w Kielcach!

Zachęcamy do przekazania 1% podatku dla organizacji, które mają siedzibę na terenie miasta Kielce.

Akcja „Przekaż 1% podatku dla organizacji z Kielc” ma na celu zachęcić kielczan do przekazania 1% podatku dla stowarzyszeń lub fundacji z Kielc.

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok mających siedzibę w Kielcach:

http://www.um.kielce.pl/organizacje-pozarzadowe/jeden-procent-podatku/.