• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
Wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE- ZACHÓD- OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej- parking wielopoziomowy”

Wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE- ZACHÓD- OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej- parking wielopoziomowy”

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE- ZACHÓD- OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej- parking wielopoziomowy” oraz prognozy
Konsultacje społeczne: Kielecki Rower Miejski – przebiegu ścieżki rowerowej oraz chodnika na odcinku: Solidarności – IX Wieków Kielc – 1000-lecia Państwa Polskiego

Konsultacje społeczne: Kielecki Rower Miejski – przebiegu ścieżki rowerowej oraz chodnika na odcinku: Solidarności – IX Wieków Kielc – 1000-lecia Państwa Polskiego

Miejski Zarząd Dróg ogłosił konsultacje społeczne dotyczące koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Kielecki Rower Miejski” Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebiegu ścieżki rowerowej oraz chodnika na odcinku al. Solidarności od skrzyżowania