• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
Platforma Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi – Org.wydarzeń z zakresu muzyki,  sztuk plast., malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografii i  multimediów, teatru i literatury, tańca, związanych z upowszechnianiem  historii miasta i regionu.

Platforma Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi – Org.wydarzeń z zakresu muzyki, sztuk plast., malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografii i multimediów, teatru i literatury, tańca, związanych z upowszechnianiem historii miasta i regionu.

Numer konkursu / naboru: EKS-V.524.2.2022 Org.wydarzeń z zakresu muzyki, sztuk plast., malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografii i multimediów, teatru i literatury, tańca, związanych z upowszechnianiem historii miasta i regionu. Zadanie