• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Świętokrzyski Anioł Dobroci

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Nagrodę „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Nagroda ma na celu uhonorowane, wyróżnienie oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych