• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40”

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40”

Przedmiotem konsultacji jest rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 o długości ok. 457,80 m. Inwestycja swoim zakresem obejmuje miedzy innymi:

  • budowę nowej jezdni o szerokości 5,5 m – 6,00 m,
  • budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
  • rozbudowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • budowę kanału technologicznego,
  • roboty wykończeniowe

Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Uwagi można składać w terminie 05.11.2020 r. – 20.11.2020 r.

Formularz konsultacji:

https://idea.kielce.eu/konsultacje/sukowska.html