• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Zachęcamy do zapoznania się z projektami Fundacji Pro NGO, które wspierają rozwój trzeciego sektora oraz budowanie relacji międzysektorowych.

  • został wydany kolejny numer Magazynu Kompas NGO.
  • 12.10.2022 r. odbędzie się spotkanie online „CSR i ESG. Kolejny krok dla firm, NGO i społeczeństwa”, udział w spotkaniu jest bezpłatny.
  • Cały czas trwają zapisy na Kongres Pro NGO 2022 – wydarzenia dedykowanego NGO i jednostkom wspierającym (np. wolontariusze, pracownicy urzędów).

Więcej informacji o projektach w newsletterze (załącznik).