• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora, organizator Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora zaprasza samorządy, organizacje, firmy i seniorów indywidualnych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „SENIOR W RUCHU”  w następujących kategoriach:

  • Sportowy Samorząd 60+ Roku
  • Sportowa Organizacja Seniorska Roku
  • Senior-Sportowiec Roku
  • Sportowy Event Seniorski Roku

Jak wziąć udział w konkursie?    

W załączeniu dostępne są cztery formularze (dla samorządu, organizacji seniorskiej, eventu seniorskiego oraz osoby indywidualnej – Seniora), wypełnij odpowiedni i wyślij go pod adres mailowy: gminaprzyjaznaseniorom@manko.pl

Osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, że zapoznała się z jego regulaminem dostępnym poniżej. 

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród podczas uroczystej gali z Minister Sportu i Turystyki – Anną Krupką.

Szczegóły pod numerem telefonu: 12 644 59 22 oraz na stronie www.glosseniora.pl/seniorwruchu

Zgłoszenia zbieramy do 15 listopada 2022 roku 

Konkurs „Senior w Ruchu” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

załączniki: