• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi

Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi

Stowarzyszenie Pactum z siedzibą w Dębnie realizuje na zlecenie Miasta Kielce projekt pn. „Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie analizy potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi. Analiza dostarczy niezbędnych danych celem opracowania w/w Planu. Badanie ma na celu pozyskanie informacji o potrzebach organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Kielce oraz barier w ich realizacji. Prezentowane opracowanie będzie dotyczyć następujących elementów, tj. charakterystyki działających organizacji (forma prawna, działalność, zasoby), opisu sieci współpracy obejmującej relacje wewnątrz sektora jak również współprace międzysektorowe, charakterystyki obszarów rozwoju i zaangażowania organizacji pozarządowych, określenia założeń współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi. Projekt będzie realizowany do 2 września 2022 roku. Opracowanie będzie dostępne w formie elektronicznej oraz papierowej i przekazana do dyspozycji Miasta Kielce.
Link do ankiety:
https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/wez-udzial-w-ankiecie-wpieraj-dialog-miasta-z-trzecim-sektorem-i-mieszkancami-1.html