• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Ankieta dla organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Kielce

Ankieta dla organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Kielce

W związku z chęcią usprawnienia współpracy pomiędzy Miastem Kielce, a organizacjami pozarządowymi Miasto prosi o wypełnienie ankiety. Ponadto jej wyniki posłużą do przygotowania sprawozdania z realizacji programu współpracy za 2021 rok.

Link do ankiety: https://idea.kielce.eu/ankieta-ngo-2022

Ankieta będzie aktywna do 24 kwietnia.

Badanie skierowane jest wyłącznie do organizacji pozarządowych, w związku z tym proszę o niepublikowanie ankiety na stronach internetowych. Mieszkańcy mają możliwość wyrażenia swojej opinii na temat działań i oferty organizacji pozarządowych za pośrednictwem serwisu WYPOWIEDZ SIĘ!