• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Ankieta dotycząca potrzeb NGO w zakresie działań realizowanych na rzecz cudzoziemców

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zwraca się z prośbą do organizacji pozarządowych działających na terenie Kielc o wypełnienie ankiety „Diagnoza potrzeb NGO’s w zakresie działań realizowanych na rzecz cudzoziemców”.

Informacje uzyskane w ankiecie będą służyć ukierunkowaniu wsparcia działań adresowanych do cudzoziemców, a w szczególności uchodźców z Ukrainy, planowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego.

Ankieta – „Diagnoza potrzeb NGO’s w zakresie działań realizowanych na rzecz cudzoziemców”

Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety w terminie do dnia 28 marca 2022 r. na adres mailowy: iwona.jeziorska@sejmik.kielce.pl,  tel. 41 342 13 88

Ankieta-Diagnoza-potrzeb-NGOs-w-zakresie-dzialan-realizowanych-na-rzecz-cudzoziemcow. (1)