• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
Spotkanie online z przedstawicielami organizacji pozarządowych: Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy

Spotkanie online z przedstawicielami organizacji pozarządowych: Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy

W dniu 25 sierpnia 2022 r. w godzinach 10.00-12.00 odbędzie się spotkanie online z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie „Pactum” w związku z realizowanym przez nie zadaniem publicznym  pn.