• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Fundacja Centrum Europy Lokalnej w partnerstwie z Fundacją Instytut Świętokrzyski zaprasza do udziału w zadaniu publicznym „Centrum Wspierania Innowacji Społecznych w woj. świętokrzyskim”

Jesteś przedstawicielem lub pracownikiem NGO z terenu województwa świętokrzyskiego?Zadanie publiczne „Centrum Wspierania Innowacji Społecznych w woj. świętokrzyskim” skierowane jest właśnie do CIEBIE!Zadanie publiczne ma na celu wsparcie 48 organizacji z