• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Co robimy czekając na koniec epidemii?

Co robimy czekając na koniec epidemii?

Działamy
Przygotowujemy 2 piętra do remontu. Zrywamy starą powierzchnię od ścian, żeby dobrze oszacować zakres remontu. Organizacje już współpracują w Centrum!