• kontakt@ngo.kielce.pl
 • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

„Dni Otwarte dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

„Dni Otwarte dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ma przyjemność zaprosić przedstawicieli Organizacji Pozarządowych na Dni Otwarte, dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu:

 1. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zakresy zagadnień, które będą poruszane podczas konsultacji:

 1. rodzaj zadań publicznych wspieranych w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 2. złożenie oferty w aplikacji: Generator eNGO,
 3. kryteria oceny formalnej oferty,
 4. określenie rezultatów zadania publicznego,
 5. plan i harmonogram działań realizacji zadania publicznego a zestawienie kosztów jego realizacji.

Konsultacje będą obywały się w okresie od 7 do 9 czerwca br. w godzinach od 10.00 do 13.00 w pokoju numer 206 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (budynek C-2, II piętro), numer telefonu 41-342-15-42.
Jednocześnie Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podkreśla, że spotkania w ramach Dni Otwartych mają charakter informacyjny, nie przedstawia stanowiska komisji powołanej Uchwałą Nr 4911/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2022 roku.