• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Drugi konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskie z zakresu wspierania u upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Drugi konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskie z zakresu wspierania u upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

DRUGI OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2021 ROKU

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. Oferty można składać do dnia 24 marca 2021 r.
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Uchwała nr 3432.21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2021 roku

Ogłoszenie II Otwarty Konkurs Ofert 2021

Oferta realizacji zadania publicznego

Oświadczenie o posiadaniu konta bankowego

Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zestawienie dokumentów finansowych do sprawozdania z realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej

Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Oddział Sportu
tel. 41 342 10 58