• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Efektywne NGO 2 – Szkolenie

Efektywne NGO 2 – Szkolenie

Fundacja Badań nad Demokracją wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje już ostatnie bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom, wolontariuszom i przedstawicielom NGO w ramach projektu Efektywne NGO 2. W dotychczasowych szkoleniach wzięło udział ponad 300 przedstawicielek i przedstawicieli NGO. Celem szkolenia jest podniesienie wśród organizacji pozarządowych umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby miały one realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 30-31 maja w trybie zdalnym i obejmowało będzie 4 zakresy tematyczne:

  • proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych;
  • planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji;
  • metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów;
  • pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne oraz niezwykle bogate merytorycznie.

Zgłoszenia można przesyłać wypełniając formularz online:

https://iped.pl/formularz-zgloszeniowy3,1.html  

Link do informacji o szkoleniu na NGO.pl:

https://wydarzenia.ngo.pl/383995-bezplatne-szkolenie-dla-ngo-ostatni-termin.html

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel. 883 827 515,
 www.iped.pl
KRS: 0000161651; NIP: 525-15-67-362
Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, www.kig.pl