• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Informacja dotycząca wyboru członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informacja dotycząca wyboru członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 odbyło się losowanie członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. Na członków Rady zgłoszono łącznie 16 kandydatów. 

Losowanie  członków do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Kielcach, reprezentujących organizacje pozarządowe zostało przeprowadzone przez Komisję w składzie:

1.  Dariusz Detka – Przewodniczący

2. Michał Daranowski – Członek

3. Monika Dziublewska – Członek

 

W celu zapewnienia transparentności i prawidłowości przeprowadzenia  losowania na zebranie komisji zaproszono:

Panią  Mariannę  Noworycką – Gniatkowską – Radną  Rady Miasta Kielce

Pana Marcina Jedlińskiego – przedstawiciela  Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

 

Na członków Rady zgłoszono łącznie 16 kandydatów.  W wyniku losowania członkami Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach zostali:

  1. ARTUR  STAWECKI –  Stowarzyszenie Prowincja Równości
  2. PAULINA  PAPKA –   Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach
  3. ANDRZEJ  PETRUS  – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  Turystyczno – Gospodarczego i Ochrony Praw  Lokalnej Społeczności – NASZA GRABINA
  4. ANDRZEJ  WOJCIECHOWSKI – Kielecki Klub Jeździecki MAAG
  5. TOMASZ  TKACZYK – Stowarzyszenie Patriotyczne
  6. MATEUSZ  DRÓŻDŻ – ZHP Chorągiew Kielecka  Hufiec Kielce Miasto im. Obrońców Westerplatte.