• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE W 2022 ROKU REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE W 2022 ROKU REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. Oferty należy