• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20 / tel. 601 090 096
Wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE- ZACHÓD- OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej- parking wielopoziomowy”

Wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE- ZACHÓD- OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej- parking wielopoziomowy”

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE- ZACHÓD- OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej- parking wielopoziomowy” oraz prognozy
Rozmiar tekstu
Kontrast