• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

KFOP z dotację miejską na prowadzenie Centrum NGO

KFOP z dotację miejską na prowadzenie Centrum NGO

Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych otrzyma dotacje z Miasta Kielce na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych  oraz wsparcie i upowszechniane Kieleckiego Budżet Obywatelskiego!

KBO wystartował już dziś, więc działania rozpoczynamy już w tym tygodniu!
📆
21 kwietnia 16.00-18.00: Dyżur urzędników dla przygotowujących projekty
26 kwietnia 14.00-18.00: Szkolenie z pisania projektów nieinwestycyjnych i zielonych oraz dyżur urzędników dla przygotowujących projekty
4 maja 14.00-18.00: Szkolenie z pisania projektów inwestycyjnych małych i dużych
13 maja 16.00-18.00: Dyżur urzędników dla przygotowujących projekty