• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Konkurs: Organizacja lokalnych obchodów świąt państwowych oraz rocznic wydarzeń historycznych na terenie miasta Kielce w roku 2021.

Konkurs: Organizacja lokalnych obchodów świąt państwowych oraz rocznic wydarzeń historycznych na terenie miasta Kielce w roku 2021.

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.

Wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 4 ) – podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Szczegóły pod adresem: www.bip.kielce.eu

Nabór ofert od: 2021-05-28 11:00:00 do: 2021-06-19 15:00:00

Realizacja zadania od: 2021-07-30 do: 2021-11-30

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2021-06-23 15:30:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pokój nr 6.

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na wyżej wskazany adres.

Środków ogółem: 33 500.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

Wymagany wkład osobowy lub finansowy na realizację zadania  – minimum 10% kosztu całego zadania.

Całkowity wkład: 10%

Opis konkursu:

Harmonogram lokalnych  obchodów świąt państwowych  oraz  rocznic wydarzeń historycznych  na terenie miasta Kielce w roku 2021.

L.P Nazwa przedsięwzięcia Data Miejsce realizacji Zakres realizacji
1.        76 Rocznica rozbicia więzienia w Kielcach 30.07.2021 r. Dawne więzienie kieleckie

ul. Zamkowa

–  zapewnienie nagłośnienia w miejscu organizacji uroczystości,

–    zakup 1 dużego znicza.

2.        107 Rocznica wkroczenia do Kielc I Kompanii Kadrowej 12.08.2021 r. Teren miasta –     zapewnienie nagłośnienia  w czterech miejscach: przy kapliczce  u zbiegu ulic Krakowskiej i Spacerowej, przy Pomniku Czynu Legionowego na placu im. Marszałka J. Piłsudskiego, na Placu Wolności i przy Pałacu Biskupów Krakowskich,

–     zakup 2 wiązanek,  1 wieńca dużego i 1 wieńca małego  z kwiatów białych
i czerwonych. Wiązanki i wieńce mają posiadać dwie szarfy: jedna z napisem Prezydent Miasta Kielce, druga z napisem Rada Miasta Kielce,

–     zapewnienie na Placu Wolności zadaszenia i krzeseł dla uczestników imprezy  (około 40 szt.),

–     zapewnienie orkiestry dętej na trasie przemarszu przez Kielce, podczas trwania uroczystości głównej i zakończenia Marszu,

–     zapewnienie udziału w uroczystości Szwadronu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

–  zapewnienie  poczęstunku dla uczestników Marszu oraz zaproszonych gości (ok. 300 porcji grochówki,  300 butelek wody mineralnej oraz 300 porcji pieczywa.

3.        82  Rocznica wybuchu II Wojny Światowej. 01.09.2021 r. Cmentarze: Wojsk Polskich – Kwatera Ofiar Września 1939
i Partyzancki
–  zapewnienie nagłośnienia na Cmentarzu Wojsk Polskich w Kwaterze Ofiar Września 1939 roku oraz przy grobie Prezydenta S. Artwińskiego  na Cmentarzu Partyzanckim,

–  zakup 40 szt. małych zniczy (w kolorze białym i czerwonym),

–  zakup 3 dużych zniczy.

 

4.        20 Rocznica zamachów na World Trade Center 11.09.2021 r. Pomnik „Homo Homini” –  zapewnienie mobilnego nagłośnienia wraz agregatem prądotwórczym,

–  obecność werblisty i sygnalisty,

–  zapewnienie zadaszenia dla  uczestników,

–  zakup 1 dużego znicza.

5.        Międzynarodowy Dzień Sybiraka, 82 Rocznica Napaści wojsk sowieckich na Polskę 17.09.2021r. Pomnik Sybiraka na Cmentarzu Starym, Kościół Garnizonowy –      zapewnienie nagłośnienia w dwóch miejscach: przy płycie memorialnej poświęconej Sybirakom na Cmentarzu Starym  i przy Grobie Katyńskim na Cmentarzu Partyzanckim,

–      zapewnienie nośnika  elektronicznego z Hymnem Polski oraz  Hymnem Sybiraków,

–      zakup 2 dużych zniczy.

6.        82 Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 26.09.2021 r. Pomnik Armii Krajowej na Skwerze im. S. Żeromskiego –      zapewnienie nagłośnienia w miejscu organizacji uroczystości i nośnika elektronicznego z  Hymnem Polski, Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego oraz   Hymnem AK,

–       obecność werblisty i sygnalisty,

–      zapewnienie zadaszenia,

–      zapewnienie ok.  40 miejsc siedzących dla kombatantów,

–      zapewnienie asysty Wojska Polskiego,

–      zakup 1 dużego znicza.

7.        191 Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego 28.11.2021 r. Pomnik Powstania Listopadowego –     zapewnienie nagłośnienia w miejscu organizacji uroczystości i nośnika elektronicznego  z Hymnem Polski,

–     zakup 1 dużego znicza.

 

Cel zadania:

– kultywowanie tradycji narodowej,

– propagowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie,

– zapewnienie mieszkańcom Kielc godnego uszanowania pamięci o ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w historii Polski i naszego Miasta,

– zwiększenie i umocnienie tożsamości narodowej, patriotyzmu lokalnego i przybliżenie pojęcia „Małej Ojczyzny”,

– upowszechnianie wiedzy na temat pamięci Podziemia Niepodległościowego i jego Bohaterów,

– wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości historycznej mieszkańców Kielc,

– budowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a młodzieżą szkolną.

Rezultaty zadania:

Oczekiwane rezultaty:

– uszanowanie przez mieszkańców Kielc  pamięci o ważnych wydarzeniach i świętach narodowych poprzez zorganizowanie obchodów tych świąt i umożliwienie mieszkańcom wzięcia w nich  udziału,

– dotarcie z przesłaniami dotyczącymi kultywowania tradycji narodowej i propagowania postaw patriotycznych, szczególnie do środowisk młodzieżowych – szkół wszystkich szczebli, młodzieży studenckiej.

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2020 – 0 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2021 – 0 zł.

Dokumentacja konkursowa: