• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Konsultacje Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA

Konsultacje Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE – wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ważne terminy

19.07.2021 r. – 17.08.2021 r. – wyłożenie do publicznego wglądu

09.08.2021 r. – dyskusja publiczna

01.09.2021 r. – termin składania uwag

Konsultacje dotyczą ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w zachodniej części miasta Kielce pomiędzy ulicami:  Szajnowicza-Iwanowa, Grunwaldzką i Starowiejską. 

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi/wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  • ustnie do protokołu
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
  • w formie elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,
  • za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu
  • za pośrednictwem formularza „Wyślij uwagę on-line” umieszczonego poniżej

Uwagi/wnioski można składać do dnia 01.09.2021 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi/wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 09.08.2021 r. o godz1600 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego.