• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Prezydent Miasta Kielce

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Uwagi i propozycje do projektu należy składać za pomocą formularza konsultacyjnego w terminie od 10 sierpnia do 25 sierpnia br.

Forma konsultacji:

Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego ogłoszenia.

Komórka merytoryczna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6 pok. 6.

Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście do Biura ds. Partycypacji Społecznej na wskazany wyżej adres lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: organizacje.pozarzadowe@um.kielce.pl w terminie do 25 sierpnia br.

Projekt Programu współpracy na rok 2022 stanowi załącznik nr 2. do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania:

Projekt Programu współpracy

Formularz konsultacyjny