• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Złotej w Kielcach

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Złotej w Kielcach

Termin konsultacji

12.02.2021 r. – 05.03.2021 r.

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową na działce nr ewid. 356 obręb 0016 przy ulicy Złotej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Uwagi do wniosku można wnosić w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres prezydent@um.kielce.pl, za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej, w terminie do dnia 05.03.2021 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową

NR WNIOSKU: UA-I.670.1.6.2020
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU: pierwsza modyfikacja 2021-02-05, druga modyfikacja 2021-02-10
WNIOSKODAWCA: HSD-Zielona Dolina w Kielcach Sp. z o. o. Sp. K.

ADRES INWESTYCJI: ul. Złota
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: 13,3 m
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: sylwia.tomaszewska@um.kielce.pl

 WNIOSEK IWESTORA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (9 690.53 KB) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (11 308.99 KB) INFORMACJA PREZYDENTA (172.92 KB)LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE

Formularz dostępny na stronie pod linkiem: https://konsultacje.kielce.eu/konsultacje-spoleczne-specustawa-zlota1.html