• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Budowa ul. Świerczyńskiej w Kielcach na odcinku od ul. Bęczkowskiej do ul. Uniwersyteckiej

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Budowa ul. Świerczyńskiej w Kielcach na odcinku od ul. Bęczkowskiej do ul. Uniwersyteckiej

Miasto Kielce ogłosiło konsultacje społeczne dla planowanej inwestycji:
Budowa ul. Świerczyńskiej w Kielcach na odcinku od ul. Bęczkowskiej do ul. Uniwersyteckiej wraz ze skrzyżowaniami

Uwagi można składać w terminie 23.07.2020 r. – 17.08.2020 r.


Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebiegu pasa drogowego ul. Świerczyńskiej na odcinku od ul. Bęczkowskiej (obecnie ul. Wileńska) do ul. Uniwersyteckiej. Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

  • budowę ulicy o długości około 845 m,
  • budowę jednostronnego chodnika, ścieżki rowerowej, placu do zawracania, placu technicznego do utrzymania skarp,
  • budowę indywidualnego dojazdu do posesji,
  • budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego,
  • przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej,

Usytuowanie trasy ul. Świerczyńskiej dostosowano do istniejącego zagospodarowania terenu.
Konsultacjom społecznym podlegają dwa warianty przebiegu pasa drogowego ww. ulicy. Konsultacje mają na celu podanie do publicznej wiadomości założeń zamierzenia inwestycyjnego i zapoznanie z nim mieszkańców Kielc.
Po przeanalizowaniu złożonych do koncepcji uwag, wypracowanie takiego rozwiązania, które spełniając wymogi techniczne oraz obowiązujące przepisy prawa będzie wynikową oczekiwań społecznych oraz Zarządcy drogi i władz miasta. Wynikiem konsultacji społecznych będzie raport z konsultacji, w którym każdy złożony wniosek zostanie omówiony.
Odpowiedzi na uwagi nie będą wysyłane do poszczególnych wnioskodawców, a wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane

Formularz konsultacji pod linkiem:
https://idea.kielce.eu/konsultacje/swierczynska.html