• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Budowa zespołu czterech budynków przy ul. Sandomierskiej i ul. Dobrzyńskiej w Kielcach

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Budowa zespołu czterech budynków  przy ul. Sandomierskiej i ul. Dobrzyńskiej w Kielcach

Miasto Kielce ogłosiło konsultacje społeczne inwestycji:
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową wraz z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi przy ul. Sandomierskiej i ul. Dobrzyńskiej w Kielcach

Termin konsultacji 24.07.2020 r. – 14.08.2020 r.


Konsultacje dotyczą budowy zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową wraz z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi. Teren inwestycyjny znajduje się na działkach o numerach 492/1, 492/2, 493/6, 493/7, 696, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 699/1, 699/2, 699/3, 699/4, 699/5, 699/6, 700/1, 700/2, 701/1, 701/2 przy ul.Sandomierskiej i Dobrzyńskiej w Kielcach.
Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.
Uwagi do wniosku można wnosić w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres prezydent@um.kielce.pl, za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej, w terminie do dnia 14.08.2020 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku.

Link do formularza konsultacji:
https://idea.kielce.eu/konsultacje/konsultacje_specustawa_sandomierska_dobrzynska.html