• kontakt@ngo.kielce.pl
 • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach”

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest budowa ul. Monte Cassino na odcinku od ul. Łopianowej ul. Poligonowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Gen. W. Andersa i ul. Poligonową w Kielcach o długości ok. 550 m. Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

 • budowę drogi klasy L o szerokości jezdni 5,0 m,
 • budowę chodnika szer. 2,00 m na części jednostronnego po północnej stronie ulicy,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • rozbudowę skrzyżowania z ul. Gen. W. Andersa i ul. Poligonową na skrzyżowanie typu „małe rondo”,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę kanału technologicznego,
 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu,
 • budowę elementów uspokojenia ruchu,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Uwagi można składać w terminie 04.11.2020 r. – 20.11.2020 r.
Link do formularza:
https://idea.kielce.eu/konsultacje/montecassino.html