• kontakt@ngo.kielce.pl
 • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej”

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej”

Przedmiotem konsultacji jest rozbudowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej w Kielcach o długości ok. 600 m. Inwestycja swoim zakresem obejmuje między innymi:

 • rozbudowę ul. Klonowej na odcinku pomiędzy ul. Orkana a ul. Turystyczną (droga klasy technicznej Z),
 • rozbudowę skrzyżowania ul. Klonowej z ul. Orkana oraz drogą oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania terenu 4 KDZ (skrzyżowanie typu rondo turbinowe),
 • budowę skrzyżowania ul. Klonowej z drogą oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania terenu 18 KDD (skrzyżowanie typu rondo),
 • przebudowę skrzyżowania ul. Klonowej z ul. Turystyczną,
 • przebudowę przystanków komunikacji miejskiej,
 • budowę jezdni manewrowych i miejsc postojowych,
 • przebudowę i budowę chodników,
 • przebudowę i budowę ścieżek rowerowych,
 • przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę i budowę odwodnienia drogi,
 • przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę/zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • rozbiórkę budynków i elementów istniejącej drogi,
 • wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
 • wykonanie nasadzeń zieleni w niezbędnym zakresie.

Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Uwagi można składać w terminie 23.11.2020 r. – 07.12.2020 r.

Formularz konsultacji:
https://idea.kielce.eu/konsultacje/klonowa.html