• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

KONSULTACJE SPOŁECZNE dokumentu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” po uwzględnieniu uwag złożonych w pierwszej turze konsultacji społecznych.

KONSULTACJE SPOŁECZNE dokumentu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” po uwzględnieniu uwag złożonych w pierwszej turze konsultacji społecznych.

W chwili obecnej trwają prace nad „Strategią Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”. Jej zadaniem jest określenie wizji inteligentnego miasta Kielce w perspektywie do 2030 roku oraz wytyczenia ścieżki dążenia do niej. Strategia wskazuje cele oraz niezbędne do ich osiągnięcia kierunki działań, które muszą zostać zrealizowane, aby Kielce stały się miastem z przedstawionej wizji.

Pierwsza tura konsultacji społecznych trwała od 23 czerwca do 29 lipca 2021 roku. Obecnie prezentowany Państwu projekt Strategii uwzględnia zebrane podczas niej opinie i uwagi.

Jednym z podstawowych założeń prac nad Strategią jest umożliwienie jej współtworzenia każdemu mieszkańcowi Kielc, a także zastosowanie różnych metod badawczych. Tylko tego typu podejście umożliwi stworzenie dokumentu wiarygodnego, który będzie odpowiadał na potrzeby i problemy wszystkich kielczan. Właśnie dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej, w pełni anonimowej ankiety.

 Projekt Strategii Rozwoju Kielc 2030+ po I etapie konsultacji (13 053.94 KB)

Ankieta:

https://konsultacje.kielce.eu/konsultacje-spoleczne-strategia-rozwoju-miasta-ankieta.html