• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Konsultacje społeczne: Kielecki Rower Miejski – przebiegu ścieżki rowerowej oraz chodnika na odcinku: Solidarności – IX Wieków Kielc – 1000-lecia Państwa Polskiego

Konsultacje społeczne: Kielecki Rower Miejski – przebiegu ścieżki rowerowej oraz chodnika na odcinku: Solidarności – IX Wieków Kielc – 1000-lecia Państwa Polskiego

Miejski Zarząd Dróg ogłosił konsultacje społeczne dotyczące koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Kielecki Rower Miejski”
Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebiegu ścieżki rowerowej oraz chodnika na odcinku al. Solidarności od skrzyżowania z al. IX Wieków Kielc do skrzyżowania z al. Tysiąclecia Państwa Polskiego Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

  • budowę ścieżki rowerowej o długości około 635 m,
  • budowę chodnika,
  • budowę dodatkowej jezdni obsługującej zjazdy,
  • budowę oświetlenia, kanału technologicznego,
  • przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej.

Usytuowanie ścieżki rowerowej dostosowano do istniejącego zagospodarowania terenu.
Na konsultacje społeczne zostaje przedstawiony przebieg ścieżki rowerowej oraz chodnika w ww. ulicy. Konsultacje mają na celu podanie do publicznej wiadomości założeń zamierzenia inwestycyjnego i zapoznanie z nim mieszkańców Kielc. Po przeanalizowaniu złożonych do koncepcji uwag zostanie wypracowane takiego rozwiązania, które spełniając wymogi techniczne oraz obowiązujące przepisy prawa będzie wynikową oczekiwań społecznych oraz Zarządcy drogi i władz miasta. Wynikiem konsultacji społecznych będzie raport z konsultacji, w którym każdy złożony wniosek zostanie omówiony.
Odpowiedzi na uwagi nie będą wysyłane do poszczególnych wnioskodawców, a wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.

Konsultacje odbywają się w dniach 14.09.2020 – 27.09.2020

Swoje uwagimożna przesłać online pod linkiem:
https://idea.kielce.eu/konsultacje/solidarnosci-rower.html