• kontakt@ngo.kielce.pl
 • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Konsultacje społeczne: Kielecki Rower Miejski – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych: al. Szajnowicza-Iwanowa -Grunwaldzka- Puscha oraz Pileckiego – Daleszycka

Konsultacje społeczne: Kielecki Rower Miejski – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych: al. Szajnowicza-Iwanowa -Grunwaldzka- Puscha oraz Pileckiego – Daleszycka
Miejski Zarząd Dróg ogłosił konsultacje społeczne dotyczące koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Kielecki Rower Miejski – zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych”

Konsultacje trwają od 24.09.2020 r. do 08.10.2020 r.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebiegu ścieżki rowerowej oraz chodnika dla następujących odcinków:
1. al. Szajnowicza-Iwanowa – od ul. Grunwaldzkiej do ul. Puscha
2. Odcinek łączący ul. rtm. W. Pileckiego z ul. Daleszycką.
1. Dla odcinka al. Szajnowicza-Iwanowa – od ul. Grunwaldzkiej do ul. Puscha, inwestycja swoim zakresem obejmuje:
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę chodnika,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę przejazdów rowerowych,
 • wykonanie organizacji ruchu: oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej.
2. Dla odcinka łączącego ul. rtm. W. Pileckiego z ul. Daleszycką, inwestycja swoim zakresem obejmuje:
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego,
 • budowę chodnika,
 • budowę oświetlenia, kanału technologicznego,
 • budowę przejazdów rowerowych,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie organizacji ruchu: oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej.
Usytuowanie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych dostosowano do istniejącego zagospodarowania terenu.
Na konsultacje społeczne zostaje przedstawiony przebieg ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ww. ulicach. Konsultacje mają na celu podanie do publicznej wiadomości założeń zamierzenia inwestycyjnego i zapoznanie z nim mieszkańców Kielc. Po przeanalizowaniu złożonych do koncepcji uwag, zostanie wypracowane takiego rozwiązania, które spełniając wymogi techniczne oraz obowiązujące przepisy prawa będzie wynikową oczekiwań społecznych oraz Zarządcy drogi i władz miasta. Wynikiem konsultacji społecznych będzie raport z konsultacji, w którym każdy złożony wniosek zostanie omówiony
Odpowiedzi na uwagi nie będą wysyłane do poszczególnych wnioskodawców, a wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane

Formularz konsultacji:
https://idea.kielce.eu/konsultacje/konsultacje_szajnowicza.html