• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.7.2 – Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary”

Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.7.2 – Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary”

KONSULTACJE SPOŁECZNE – etap składania wniosków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.7.2 – Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Termin składania wniosków

25.06.2021 r. – 19.07.2021 r.

Konsultacje dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.7.2 – Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w zachodniej części miasta Kielce pomiędzy ulicami: Gipsową, Mineralną i Św. Barbary. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  • ustnie do protokołu
  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
  • w postaci elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,
  • za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu
  • za pośrednictwem formularza „Wyślij wniosek on-line” umieszczonego poniżej

Wnioski i uwagi należy składać w terminie do dnia 19.07.2021 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 

LOKALIZACJĘ PLANU MIEJSCOWEGO MOŻNA ZOBACZYĆ NA GEOPORTALU KIELCE

DOKUMENTY FORMALNE

 UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO (774.57 KB) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE (573.72 KB) INFORMACJA PREZYDENTA KIELCE (241.70 KB) WZÓR WNIOSKU/UWAGI DO PROGNOZY (47.63 KB) WZÓR WNIOSKU DO PLANU MIEJSCOWEGO (50.83 KB)

Formularz online:

https://konsultacje.kielce.eu/konsultacje-spoleczne-mpzp-karczowka.html