• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektowanego portalu „Kielce w liczbach”

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektowanego portalu „Kielce w liczbach”

W ramach projektu „System monitorowania miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Miasto Kielce planuje realizację serwisu dla mieszkańców „Kielce w liczbach”, w którym będą prezentowane dane i wskaźniki dotyczące jakości życia w mieście. W serwisie będą publikowane dane w różnych grupach tematycznych, w tym m.in.: społeczeństwo, środowisko, gospodarka.

Ankieta została podzielona na części:

  • SPOŁECZEŃSTWO
  • BEZPIECZEŃSTWO
  • MIASTO CYFROWE
  • ŚRODOWISKO I ŁAD PRZESTRZENNY
  • INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I ENERGIA
  • GOSPODARKA I INNOWACJE
  • TRANSPORT I TELEKOMUNIKACJALink do konsultacji: https://konsultacje.kielce.eu/wskazniki.html