• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

KONSULTACJE SPOŁECZNE -projektu „uchwały krajobrazowej”

KONSULTACJE SPOŁECZNE -projektu „uchwały krajobrazowej”

KONSULTACJE SPOŁECZNE  projektu „uchwały krajobrazowej”

Ważne terminy

  • wyłożenie do publicznego wglądu: 22.07.2021 r. – 23.08.2021 r.
  • składanie uwag do projektu: do 08.09.2021 r.

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Kielce, czyli tzw. uchwały krajobrazowej.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu uchwały krajobrazowej. Termin składania uwag: do 08.09.2021 r.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
  • w postaci elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,
  • za pośrednictwem formularza „Wyślij uwagę on-line” umieszczonego poniżej.

Informacje zawarte w uwagach zostaną wykorzystane do ewentualnych korekt projektu uchwały.

DOKUMENTY FORMALNE

 PROJEKT UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ (74.05 KB) ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH GRANIC (6 914.51 KB) ZAŁĄCZNIK NR 2 – RYSUNEK GRANIC STREF (9 729.44 KB) OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE (514.30 KB) WZÓR UWAGI DO PROJEKTU UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ (16.59 KB)

Formularz:
https://konsultacje.kielce.eu/konsultacje-spoleczne-uchwala-krajobrazowa.html