• kontakt@ngo.kielce.pl
 • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kielc

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kielc

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE 08.12.2020 r. – 29.12.2020 r.

Urząd Miasta Kielce zaprasza do wzięcia udziału w Konsultacjach Społecznych, których celem jest wypracowanie wraz z mieszkańcami Kielc zasad prowadzenia konsultacji  w sprawach istotnych dla nas wszystkich.

Widoczne jest coraz większe zaangażowanie i zainteresowanie społeczności lokalnej sprawami naszego Miasta oraz prowadzeniem dialogu w sprawach istotnych dla naszego społeczeństwa. Aby móc lepiej wsłuchiwać się w Państwa głos postanowiliśmy  usystematyzować sposób przeprowadzania konsultacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej przygotowaliśmy projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kielc.

Konsultacje społeczne to dialog Urzędu z mieszkankami i mieszkańcami, który towarzyszy procesowi podejmowania decyzji, a ich celem jest wypracowanie wraz z mieszkańcami takich rozwiązań, które będą uwzględniały potrzeby społeczności lokalnej.

Główne założenia proponowanej uchwały to:

 • konsultacje będą mogły mieć zasięg ogólnomiejski lub lokalny;
 • konsultacje będą prowadzone w różnych formach, by zaangażować jak największe grupy mieszkańców;
 • konsultacje będą odbywały się z inicjatywy Prezydenta lub na wniosek:
  – Rady Miasta
  – 200 mieszkańców
  – 10 organizacji pozarządowych
  – Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach, Młodzieżowej Rady Miasta Kielce, Kieleckiej Rady Seniorów

Proponowany w uchwale model prowadzenia konsultacji społecznych jest elementem budowy systemu zarządzania partycypacyjnego w naszym Mieście. Chcemy wspólnie z Państwem stworzyć czytelne zasady, według których będą konsultowane najważniejsze decyzje dotyczące Kielc i Kielczan.

Formularz konsultacji:
https://konsultacje.kielce.eu/uchwala-konsultacyjna.html