• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ogłasza
KONSULTACJE SPOŁECZNE
dla zadania pn.:
„Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach”

Konsultacje odbywać się będą w dniach 23.10.2020 – 06.11.2020

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 23.10.2020r. – 06.11.2020r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl) oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce” – Konsultacje Społeczne (www.konsultacje.kielce.eu).
Uwagi i opinie dotyczące wymienionego przedsięwzięcia można będzie składać
w terminie do dnia 06.11.2020r. za pośrednictwem strony internetowej
www.konsultacje.kielce.eu
oraz pocztą, faxem lub e-mailem
na poniższy adres:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
fax. (041) 34 02 830
e-mail boi@mzd.kielce.pl

Formularz do opiniowania koncepcji jest zamieszczony wraz z materiałami informacyjnymi na stronach internetowych MZD w Kielcach i UM Kielce.


Pliki do pobrania: