• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Nabór na czlonków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert

Nabór na czlonków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizacje w 2021 roku zadań własnych miasta.

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2021 roku zadań własnych Miasta. Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 grudnia 2020 r. Podstawą naboru kandydatów będzie wypełnienie i dostarczenie w wyznaczonym terminie, drogą pocztową lub osobiście do Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Kielcach, Biuro ds. Partycypacji Społecznej, ul. Strycharska 6, pok. 6,załączonego do ogłoszenia formularza zgłoszenia. W przypadku dostarczenia formularza osobiście prosimy kandydatów o wcześniejsze informowanie o tym fakcie telefonicznie, nr tel. 41 36 76 400.


http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/nabor-na-czlonkow-komisji-konkursowej-w-otwartych-konkursach-ofert?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bip.kielce.eu%2F94%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YnVL%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1