• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

NGO’s – Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – Konferencja

NGO’s – Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – Konferencja

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach organizuje konferencję pn. „NGO’ s – Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”. Tematyką przewodnią konferencji będą możliwości finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Uczestnicy konferencji będą mogli skorzystać z doradztwa indywidualnego w zakresie realizacji projektów oraz pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł.

Ponadto konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń ze strony organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych współpracujących z trzecim sektorem, a także do wypracowania wspólnych kierunków działań oraz  do wskazania potrzeb i możliwości celem doskonalenia obopólnej współpracy na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego.

Konferencja odbędzie się 25 lutego 2022 r. w Grand Hotel Kielce, ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce (rozpoczęcie godz. 11.00  – Sala Cisowa).

Potwierdzenie udziału należy przesłać na karcie zgłoszeniowej w terminie do 21 lutego 2022 r.: e-mail: anna.klimczak@sejmik.kielce.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji pod nr. tel. 41/ 342 – 11- 31.

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA NA KONFERENCJE (2)
PROGRAM