• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20 / tel. 601 090 096
cop-ludzie
Centrum Kieleckich Organizacji Pozarządowych

Centrum Kieleckich Organizacji Pozarządowych

projekt kompleksowego wsparcia dla organizacji pozarządowych w Kielcach
Projekt ma 3 filary: integracyjny, inkubacyjny i edukacyjny. Integracyjny polega na rejestracji federacji, która do tej pory działa nieformalnie – Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz wsparciu dla organizacji członkowskich. Drugi filar do stworzenie Centrum Kieleckich Inicjatyw Obywatelskich – miejsca kompleksowego wsparcia dla organizacji pozarządowych z Kielc oraz inkubowania nowych NGO. Trzeci filar to edukacja historyczno-obywatelska
Zespół

Zespół

Poznaj nas
Rozmiar tekstu
Kontrast