• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
Poradnictwo

Poradnictwo

Z poradnictwa specjalistycznego mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, pracownicy podmiotów ekonomii społecznej oraz grupy inicjatywne zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii społecznej.

Rodzaje poradnictwa:

  • księgowo -podatkowe
  • prawne
  • marketingowe
  • coachingowe
  • mediacja rodzinna
  • psychologiczne
  • terapeuta uzależnień.

W celu umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt mailowy na adres: b.syzdul@koowes.pl, tel. 41 341 74 96.