• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Ze wsparcia biznesowego mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, pracownicy podmiotów ekonomii społecznej oraz grupy inicjatywne zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii społecznej.

Wsparcie doradcy biznesowego obejmuje:

  • doradztwo dla PES w zakresie ekonomizacji
  • doradztwo dla przedsiębiorstw społecznych w zakresie rozwoju, w tym pozyskania środków na nowe miejsca pracy
  • pomoc przy opracowaniu i wdrożeniu koncepcji biznesowych (w tym wsparcie dot. opracowanie biznes planów)
  • wsparcie w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania
  • kompleksowa usługa wsparcia doradczego dla grup inicjatywnych/podmiotów ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstw społecznych (PS) polegająca w szczególności na: pomocy w diagnozie potrzeb klienta

Nasi doradcy:
Martyna Jabłońska, kontakt tel. 41 341 74 96, e-mail: m.jablonska@koowes.pl
Konrad Wikarjusz, kontakt tel. 535 999 082, e-mail: k.wikarjusz@koowes.pl

Dyżury doradców biznesowych w COP w każdy piątek w godz. od 8-16.