• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
Doradztwo ogólne

Doradztwo ogólne

Ze wsparcia dorady ogólnego mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, pracownicy podmiotów ekonomii społecznej oraz grupy inicjatywne zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii społecznej.
Wsparcie doradców obejmuje:
  • formalności związanych z zakładaniem , rejestracją i prowadzeniem PES i PS
  • konsultacje wniosków o dofinansowania
  • udzielanie informacji nt. pozyskiwania środków na działalność podmiotów
Nasi doradcy
Joanna Sędziejewska dyżury w każdy poniedziałek w godz od 8-16, kontakt : 41 341 74 96,
Dariusz Kurcman dyżury w każdą środę w godz od 8-16, kontakt tel. 41 386 66 27 wew. 22,
Anna Górak dyżury w każdy czwartek w godz od 8-16, kontakt tel. 41 341 74 96,