• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. Oferty można składać do dnia 10 czerwca 2021 r.

 

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Oddział Sportu
tel. 41 342 10 58
Termin składania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2021 r.

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie o konkursie – załącznik do uchwały

Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu oferty

Oświadczenie o numerze konta bankowego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Zestawienie dokumentów finansowych do sprawozdania

Oferta realizacji zadania publicznego – formularz