• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

Wojewoda Świętokrzyski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.