• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2020 r. Realizacji zadań z zakresu REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2020 r. Realizacji zadań z zakresu REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2020 r. realizacji zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Oferty w ramach niniejszego konkursu należy składać w terminie do 7 sierpnia 2020 r.

 

Źródło: swietokrzyskie.pro