• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PFRON W 2021 R. REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PFRON W 2021 R. REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pliki do pobrania:

Oferty w ramach niniejszego konkursu należy składać w terminie do 20 lipca 2021 r., osobiście, za pośrednictwem poczty oraz elektronicznie za pośrednictwem generatora https://swietokrzyskie.engo.org.pl/.

Oferty złożone za pośrednictwem generatora należy wydrukować i złożyć również w wersji papierowej.