• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 8 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego)

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), na wspieranie realizacji zadania publicznego Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) pn. „Wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego”.

Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 8 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Źródło: swietokrzyskie.pro