• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
Contact Info
Anna Górak
KLUCZOWY DORADCA OGÓLNY

Posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej i pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych (w tym m.in. Unii Europejskiej). W centrum jej zainteresowań jest współpraca międzyinstytucjonalna oraz rozwój przedsiębiorczości społecznej w oparciu o realizację usług społecznych.