• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
Contact Info
Dariusz Kurcman
KLUCZOWY DORADCA OGÓLNY

Dariusz Kurcman – Pracownik Stowarzyszenia Integracja i Rozwój. Doradca ogólny i Kierownik merytoryczny Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Specjalista z zakresu ekonomii społecznej, działalności sektora pozarządowego, pozyskiwania środków i realizacji projektów. 17 lat doświadczenia w pracy w sektorze pozarządowym, w tym 11 lat na stanowiskach związanych ze wsparciem sektora pozarządowego. Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, absolwent 21 Szkoły Trenerów.