• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
Contact Info
Joanna Sędziejewska
KLUCZOWY DORADCA OGÓLNY

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, certyfikat księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, certyfikat Doradcy Biznesowego OIC Poland, profesjonalista OWES. Związana z sektorem pozarządowym od 2007 roku. Posiada doświadczenie w zarzadzaniu PES, realizatorka i koordynatorka projektów ze środków EFS, ministerialnych, Funduszy Norweskich.